Raziskovalne delavnice

Raziskovalno-izobraževalne delavnice z naslovom Soseska, javni prostor in aktivna vloga prebivalcev je jeseni 2016 za osnovnošolske otroke druge triade OŠ Danile Kumar v Ljubljani organiziral Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS) v sodelovanju z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje (MAO) ter lokalno iniciativo Skupaj na ploščad! v okviru mednarodnega projekta Humana mesta: izzivanje merila mesta / Human Cities: Challenging the City Scale (Ustvarjalna Evropa 2014–2020).

Delavnice so bile namenjene aktivnemu ozaveščanju o pomenu soseske, ulice kot socialnega in javnega prostora nasploh ter kako lahko aktivno sodelujemo pri urejanju javnega prostora za boljšo kakovost bivanja. Skozi različne tematike, kot so urbanizem, arhitektura, krajinska arhitektura,urbanizem, fotografija, notranja oprema itd. smo spoznavali različne poklice ter njihove vloge pri načrtovanju, urejanju in vzdrževanju soseske. 

Seznam sedmih raziskovalno-izobraževalnih delavnic:

  • Predstavitvena uvodna delavnica – priprava na sodelovanje
  • Moja soseska skozi objektiv
  • Kakovost javnega prostora
  • Urbano – ubrano? ali arhitektura: zunaj
  • Arhitektura: znotraj in voden ogled razstave Soseske in ulice v MAO
  • Ko se srečata arhitektura in narava
  • Skupaj na ploščad


Kratko poročilo