Oddaja prispevkov

Invitation: Call for abstracts!
PUBLIC SPACES FOR LOCAL LIFE

Call for abstracts - Deadline extended to 13 March 2017!

Shared values in diversified urban communities as a foundation for participatory provision of local public spaces

A joint event of EU Human Cities partnership and AESOP Thematic Group Public Spaces and Urban Cultures hosted by Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (UIRS) and University of Ljubljana, Faculty of architecture (UL-FA): Ljubljana, May 24th – 26th 2017. A three-day Ljubljana event in May 2017 is structured in three interrelated activities: a seminar, a workshop and a field-trip. The main purpose is to address the questions of revealing the values and expressions of more and more diversified urban communities as an important step-stone to a more inclusive provision of local public spaces.

Several questions are in focus:

 • How to (re)design and (re)organise local environments with socially, economically and ethnically more diverse communities in order to improve their capacity to act as a medium of social cohesion?
 • What kind of urban design solutions are robust enough to stand the changing nature of value systems over time?
 • ow shall established methodologies (interviewing, perceptual mapping, cognitive mapping etc.) be upgraded/combined with new technologies and social networking media? What is the general usefulness and real value of the new ICT and crowd-sourcing in revealing people’s attitudes towards their living environments?
 • How can partnerships of local initiatives, residents, local and city authorities, urban planners and other players be maintained in a long term and transformed into a long-lasting cooperation forms for improving local public spaces?
 • What could be research practices in public space that offer an investigation into different perceptions/attitudes of social groups?

Ljubljana meeting is interdisciplinary and targets to include actors with different perspectives. The main objective is to provide various insights and perspectives on public spaces therefore submissions from academics, practicing professionals and any interested person from any background are warmly invited.

Important dates:

Deadline for abstract submission is Monday 13 March 2017. Please submit an abstract of 200-250 words along with a max 100 words biography (Word Document format) to humancities@uirs.si, the abstract outlining (1) issue/research problems, (2) its relevance for the conference theme, (3) background, (4) methodology and (5) expected results.

Authors will receive notification regarding their abstracts and a format for submitting the full papers by Thursday 16 March 2017.
Deadline for full paper submission is Tuesday 2 May 2017.

Participation in the event is free of charge. More information: UIRS web page.

Related links:

 • Association of European Schools of Planning, Thematic Group for Public Spaces and Urban Cultures  AESOP

Urbanistični inštitut Republike Slovenije in Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani med 24. in 26. majem 2017 v Ljubljani gostita skupni dogodek partnerjev evropske mreže Humana mesta / Human Cities in tematske skupine Javni prostori in urbane kulture pri AESOP (Zveza evropskih planerskih šol / Association of European Schools of Planning). Tridnevni dogodek obsega seminar, delavnice in terenske oglede in naslavlja vprašanja participativnega urejanja lokalnega javnega mestnega prostora v vse bolj ekonomsko, socialno in etnično raznolikih mestnih skupnostih. Poseben poudarek je na načinih prepoznavanja skupnih vrednot, ki si jih delijo prebivalci in drugi uporabniki lokalnih okolij, in so pomembna osnova za skupno spreminjanje lokalnih okolij na bolje.

Posebno izpostavljena so naslednja vprašanja:

 • Kako (pre)oblikovati lokalna okolja da bodo delovala socialno kohezivno?
 • Kakšne urbanistično-oblikovalske rešitve za lokalna okolja so dovolj prožne, da preživijo spreminjanje vrednostnih sistemov njihovih uporabnikov skozi čas?
 • Kako naj se obstoječe metode prepoznavanja vrednot vezanih na prostor (intervju, doživljajski zemljevid, spoznavni zemljevid, itd.) nadgradijo z novimi pristopi, ki jih omogočajo nove informacijske in komunikacijske tehnologije, množičnim zajemom podatkov itd.?
 • Kako bi lahko partnerstvo med lokalno iniciativo, prebivalci in odločevalci v prostoru delovalo na dolgi rok in prispevalo k izboljšanju javnega odprtega prostora?
 • Kakšna raziskovalna praksa bi lahko ponudila vpogled v prepoznavanje doživljanj prostora različnih socialnih skupin?

Dogodek je zasnovan interdisciplinarno in ciljno vključuje akterje z različnimi pogledi. Glavni namen je odpreti različne poglede na javni prostor, zato k oddaji prispevkov vabimo raziskovalce, strokovnjake iz prakse in vse, ki se kakorkoli ukvarjajo s to tematiko.

Pomembni datumi:

Vabimo vas, da na naslov humancities@uirs.si do 13. 3. 2017 pošljete kratek opis (200–250 besed) predlagane tematike, ki bi jo želeli predstaviti v okviru dogodka, ki naj (1) opredeli problematiko, (2) razloži njeno relevantnost v okviru teme dogodka, (3) razloži ozadje, (4) metodo in (5) rezultate.
Mednarodni odbor bo avtorje izbranih predlogov povabil, da do 2. 5. 2017 oddajo razširjene prispevke za objavo v zborniku dogodka.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Več informacij v angleškem jeziku na spletni strani UIRS.

Dodatne povezave:

 • Tematska skupina Javni prostori in urbane kulture pri AESOP (Zveza evropskih planerskih šol)